Sporveiskalender 2019

1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Trinn er gitt for hver dag, mens posisjon for helgedagsbetjening og deltidsbetjening helg (jobber annenhver helg) er oppført avslutningsvis for hele uken. Søn- og helligdager er markert med gult (men det er feil for årene 1965-1967), lørdager med rødt, og fridager (hverdager) med grått.

Januar 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
1   1 Trinn 3 2 Trinn 2 3 Trinn 1 4 Trinn 6 5 Trinn 5 6 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
2 7 Trinn 3 8 Trinn 2 9 Trinn 1 10 Trinn 6 11 Trinn 5 12 Trinn 4 13 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
3 14 Trinn 2 15 Trinn 1 16 Trinn 6 17 Trinn 5 18 Trinn 4 19 Trinn 3 20 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
4 21 Trinn 1 22 Trinn 6 23 Trinn 5 24 Trinn 4 25 Trinn 3 26 Trinn 2 27 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
5 28 Trinn 6 29 Trinn 5 30 Trinn 4 31 Trinn 3

Februar 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
5      1 Trinn 2 2 Trinn 1 3 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
6 4 Trinn 5 5 Trinn 4 6 Trinn 3 7 Trinn 2 8 Trinn 1 9 Trinn 6 10 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
7 11 Trinn 4 12 Trinn 3 13 Trinn 2 14 Trinn 1 15 Trinn 6 16 Trinn 5 17 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
8 18 Trinn 3 19 Trinn 2 20 Trinn 1 21 Trinn 6 22 Trinn 5 23 Trinn 4 24 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
9 25 Trinn 2 26 Trinn 1 27 Trinn 6 28 Trinn 5

Mars 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
9      1 Trinn 4 2 Trinn 3 3 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
10 4 Trinn 1 5 Trinn 6 6 Trinn 5 7 Trinn 4 8 Trinn 3 9 Trinn 2 10 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
11 11 Trinn 6 12 Trinn 5 13 Trinn 4 14 Trinn 3 15 Trinn 2 16 Trinn 1 17 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
12 18 Trinn 5 19 Trinn 4 20 Trinn 3 21 Trinn 2 22 Trinn 1 23 Trinn 6 24 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
13 25 Trinn 4 26 Trinn 3 27 Trinn 2 28 Trinn 1 29 Trinn 6 30 Trinn 5 31 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2

April 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
14 1 Trinn 3 2 Trinn 2 3 Trinn 1 4 Trinn 6 5 Trinn 5 6 Trinn 4 7 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
15 8 Trinn 2 9 Trinn 1 10 Trinn 6 11 Trinn 5 12 Trinn 4 13 Trinn 3 14 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
16 15 Trinn 1 16 Trinn 6 17 Trinn 5 18 Trinn 4 19 Trinn 3 20 Trinn 2 21 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
17 22 Trinn 6 23 Trinn 5 24 Trinn 4 25 Trinn 3 26 Trinn 2 27 Trinn 1 28 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
18 29 Trinn 5 30 Trinn 4

Mai 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
18    1 Trinn 3 2 Trinn 2 3 Trinn 1 4 Trinn 6 5 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
19 6 Trinn 4 7 Trinn 3 8 Trinn 2 9 Trinn 1 10 Trinn 6 11 Trinn 5 12 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
20 13 Trinn 3 14 Trinn 2 15 Trinn 1 16 Trinn 6 17 Trinn 5 18 Trinn 4 19 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
21 20 Trinn 2 21 Trinn 1 22 Trinn 6 23 Trinn 5 24 Trinn 4 25 Trinn 3 26 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
22 27 Trinn 1 28 Trinn 6 29 Trinn 5 30 Trinn 4 31 Trinn 3

Juni 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
22       1 Trinn 2 2 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
23 3 Trinn 6 4 Trinn 5 5 Trinn 4 6 Trinn 3 7 Trinn 2 8 Trinn 1 9 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
24 10 Trinn 5 11 Trinn 4 12 Trinn 3 13 Trinn 2 14 Trinn 1 15 Trinn 6 16 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
25 17 Trinn 4 18 Trinn 3 19 Trinn 2 20 Trinn 1 21 Trinn 6 22 Trinn 5 23 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
26 24 Trinn 3 25 Trinn 2 26 Trinn 1 27 Trinn 6 28 Trinn 5 29 Trinn 4 30 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1

Juli 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
27 1 Trinn 2 2 Trinn 1 3 Trinn 6 4 Trinn 5 5 Trinn 4 6 Trinn 3 7 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
28 8 Trinn 1 9 Trinn 6 10 Trinn 5 11 Trinn 4 12 Trinn 3 13 Trinn 2 14 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
29 15 Trinn 6 16 Trinn 5 17 Trinn 4 18 Trinn 3 19 Trinn 2 20 Trinn 1 21 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
30 22 Trinn 5 23 Trinn 4 24 Trinn 3 25 Trinn 2 26 Trinn 1 27 Trinn 6 28 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
31 29 Trinn 4 30 Trinn 3 31 Trinn 2

August 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
31     1 Trinn 1 2 Trinn 6 3 Trinn 5 4 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
32 5 Trinn 3 6 Trinn 2 7 Trinn 1 8 Trinn 6 9 Trinn 5 10 Trinn 4 11 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
33 12 Trinn 2 13 Trinn 1 14 Trinn 6 15 Trinn 5 16 Trinn 4 17 Trinn 3 18 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
34 19 Trinn 1 20 Trinn 6 21 Trinn 5 22 Trinn 4 23 Trinn 3 24 Trinn 2 25 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
35 26 Trinn 6 27 Trinn 5 28 Trinn 4 29 Trinn 3 30 Trinn 2 31 Trinn 1

September 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
35        1 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
36 2 Trinn 5 3 Trinn 4 4 Trinn 3 5 Trinn 2 6 Trinn 1 7 Trinn 6 8 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
37 9 Trinn 4 10 Trinn 3 11 Trinn 2 12 Trinn 1 13 Trinn 6 14 Trinn 5 15 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
38 16 Trinn 3 17 Trinn 2 18 Trinn 1 19 Trinn 6 20 Trinn 5 21 Trinn 4 22 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
39 23 Trinn 2 24 Trinn 1 25 Trinn 6 26 Trinn 5 27 Trinn 4 28 Trinn 3 29 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
40 30 Trinn 1

Oktober 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
40   1 Trinn 6 2 Trinn 5 3 Trinn 4 4 Trinn 3 5 Trinn 2 6 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
41 7 Trinn 6 8 Trinn 5 9 Trinn 4 10 Trinn 3 11 Trinn 2 12 Trinn 1 13 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
42 14 Trinn 5 15 Trinn 4 16 Trinn 3 17 Trinn 2 18 Trinn 1 19 Trinn 6 20 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
43 21 Trinn 4 22 Trinn 3 23 Trinn 2 24 Trinn 1 25 Trinn 6 26 Trinn 5 27 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
44 28 Trinn 3 29 Trinn 2 30 Trinn 1 31 Trinn 6

November 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
44      1 Trinn 5 2 Trinn 4 3 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
45 4 Trinn 2 5 Trinn 1 6 Trinn 6 7 Trinn 5 8 Trinn 4 9 Trinn 3 10 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
46 11 Trinn 1 12 Trinn 6 13 Trinn 5 14 Trinn 4 15 Trinn 3 16 Trinn 2 17 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
47 18 Trinn 6 19 Trinn 5 20 Trinn 4 21 Trinn 3 22 Trinn 2 23 Trinn 1 24 Trinn 6 Posisjon 3 Posisjon 2
48 25 Trinn 5 26 Trinn 4 27 Trinn 3 28 Trinn 2 29 Trinn 1 30 Trinn 6

Desember 2019

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag H-betjening Deltid helg
48        1 Trinn 5 Posisjon 2 Posisjon 1
49 2 Trinn 4 3 Trinn 3 4 Trinn 2 5 Trinn 1 6 Trinn 6 7 Trinn 5 8 Trinn 4 Posisjon 1 Posisjon 2
50 9 Trinn 3 10 Trinn 2 11 Trinn 1 12 Trinn 6 13 Trinn 5 14 Trinn 4 15 Trinn 3 Posisjon 3 Posisjon 1
51 16 Trinn 2 17 Trinn 1 18 Trinn 6 19 Trinn 5 20 Trinn 4 21 Trinn 3 22 Trinn 2 Posisjon 2 Posisjon 2
52 23 Trinn 1 24 Trinn 6 25 Trinn 5 26 Trinn 4 27 Trinn 3 28 Trinn 2 29 Trinn 1 Posisjon 1 Posisjon 1
1 30 Trinn 6 31 Trinn 5

Sporveien brukte tidligere kolonne, som ble beregnet slik:

For Helgedagsbetjeningens ble kolonne beregnet slik: